AE Tips : Straight & Premultipliled

เรื่องนี้เพื่อนผมเคยเขียนอธิบายเอาไว้ เลยขอเพื่อนผมมาลงละกันครับ
ว่าด้วยเรื่องของทริคในการ Render Alpha Channel มาใช้งานครับ ยังไงก็ขอขอบคุณเพื่อนก๊องไว้ ณ.ที่นี้

เริ่มกันเลย

เชื่อว่าหลายคนที่เคย Render Alpha Channel จำพวกแสงวิ้งๆ มาประกอบรวมกับ Footage ในโปรแกรมตัดต่อนั้น..
ต้องเคยเจอปัญหา Render Alpha มาใข้ แล้วติดขอบเทาๆ ซึ่งดูไม่สวยงาม หรือ ไม่เนียนนั่นเอง
วิธีทำให้ขอบสีเทาหายไปนั่นคือ การเลือกของช่อง Color ให้เป็น  Straight(Unmatted)
โดยเดิมของความเคยชินและ Default ของโปรแกรมจะตั้งค่าไว้ที่ Premultipliled(Matted)

เวลาเราเลือก Channel แบบ RGB+Alpha  ควรเลือก Color Straight(Unmatted)

ภาพตัวอย่างของ Premultipliled(Matted)  จะเห็นว่า Render ออกมาดูสวยงามเส้นสวยไม่เลอะเทอะ

แต่เมื่อนำไปประกอบกับ Footage จะเห็นขอบสีเทา เช่นนี้

ทีนี้เรามาดูภาพตัวอย่างของ Straight(Unmatted) จะเห็นว่าดูเลอะเทอะ มีเส้นขอบที่หนา ดูไม่สวยงาม

แต่เมื่อลองนำไปใช้กับ Footage แล้ว ผลปรากฎออกมาว่าสวยงาม Clean ไม่มีขอบสีเทามากวนใจ

สุดท้ายวิธีการเลือกใช้ Premultipliled(Matted),Straight(Unmatted) จะเป็นดังนี้
Premultipliled(Matted) : Render แบบ RGB
Straight(Unmatted) : Render แบบ RGB+Alpha
เอาไปลองปรับใช้ให้เหมาะสมดูนะครับ…

 

เพิ่มเติมจากผมเองนะครับ สำหรับการ export ไปใช้งานถ้าไมไ่ด้เป็นพวก effect แสงวิ้งๆ เราจะเลือกแบบ Premultipliled(Matted)
ก็ไม่ผิดครับ พเราะว่าจะไม่ส่งผลอะไร แต่ก็ควรเลือกเป็น Straight(Unmatted) เพื่อความเคยชินเอาไว้ครับ ก็จะดีกว่า 😀

3101 Comments

  1. É muito difícil ler os e-mails de outras pessoas no computador sem saber a senha. Mas mesmo que o Gmail tenha alta segurança, as pessoas sabem como invadir secretamente a conta do Gmail. Compartilharemos alguns artigos sobre crackear o Gmail, hackear qualquer conta do Gmail secretamente sem saber uma palavra.