Tag: shape

ArticleBlog

ความโรคจิตกับการทำงานระดับ Pixel

ช่วงนี้ทำงานออกแบบพวก Mobile UI บ่อยๆ ต้องมานั่งเพ่งเล็งความคมขอบภาพ และอีกหลายๆ อย่าง สิ่งที่ได้มาก็คือความโรคจิต - -"