30 Days UI

30 Days UI

สืบเนื่องมาจากโพสนี้ใน Facebook (ไม่น่าป่าวประกาศเลย) คืออยากหาอะไรทำให้ชีวิตไม่เหี่ยวเฉากับการงานที่เบื่อบ้าง ดีบ้าง
และรู้สึกว่าช่วงนี้ตัวเองนิ่งไปพอสมควร ก็เลยคิดโปรเจคว่าเราทำอะไรดีวะที่ต้องทำทุกวันๆ สุดท้ายก็มาลงเอยที่ UI ละกันเพราะตอนนี้มันเป็นงานหลักของเรา
โดยชิ้นนึงจะให้เวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมงในการทำ และไม่สนเรื่อง UX เอาหน้าตาล้วนๆ

ส่วน Blog นี้ก็จะเอาไว้อัพเดทงานทุกวัน ใครอยากติดตามก็ติดตามได้ที่ Blog นี้เลยเนอะ 🙂

 

Day 1 – Sign in form

day-01

 

Day 2 – User profile

day-02

 

Day 3 – Contact

day-03

 

Day 4 – Tab

day-04

 

Day 5 – Chat

day-05

 

Day 6 – Music player

day-06

 

Day 7 – Switch

day-07

 

Day 8 – Feed

day-08

 

Day 9 – Progress bar

day-09

 

Day 10 – Shopping List

day-10