Blog

Blog : One Day One Lens

หลังจากที่เขียน blog นาฬิกาชีวิต ไปที่บอกเอาไว้ว่าจะออกไปถ่ายภาพทุกอาทิตย์

The clock of life

ว่ากันด้วยเรื่องนาฬิกาชีวิต คือช่วงนี้รู้สึกว่าตัวเองขี้เกียจเอามากๆ ไม่ค่อยได้ทำอะไรให้มีสาระกับตัวเองเลย